Długość, przykłady miar długości

miar

Długość - określa w jednostkach matematycznych wyrażonymi liczbami, rozciągłość linii łączącej szczególne punkty, czyli inaczej wielkość odcinka w określonym kierunku np. szerokość, grubość, wysokość, średnicę, odległość, okres trwania w czasie itp. Podstawowe jednostki to: milimetr, centymetr, metr, kilometr, sekunda, minuta, godzina, doba, rok, stopień.

przykłady miar długości: sążeń = 3 łokcie = 6 stóp = 72 cale = 864 linie = 1728 milimetrów
sążeń ( siąg ) - jest to największa szerokość rozkrzyżowanych poziomo rąk
łokieć = 2 stopy = 4 ćwierci = 24 cale = 288 linii = 576 milimetrów
łokieć mały ( kupiecki ) - odległość od końca średniego palca do pachy
stopa = 288 mm: ćwierć = 6 cali = 144 mm; 76 cal = 12 linii = 24 milimetry
stopa - szerokość skiby ziemi, odległość między rzędami kartofli
pręt = 15 stóp = 180 cali = 4320 milimetrów
pręt ( pertyka, laska do mierzenia ) - 15 stóp, 7 / 1 łokcia
piędź - największa rozwartość między końcami palców wielkiego i małego
palec ( cal ) - miara zwana calem równa szerokości ośmiu ziaren jęczmienia
postaw - jednostka długości służąca do mierzenia tkanin, miał różną długość - od 27 do 62 łokci; w XIX w. wielkość postawu wahała się od 12 do 64 łokci, średnio zaś wynosiła 32 łokcie.
staje - staropolska rolna i drogowa miara długości. Jako miara powierzchni staje liczyło 30 prętów, to jest 1 morgę. Jako miara drogowa staje milowe wynosiło zazwyczaj ok. 893 m.
arszyn ( lwowski ) - 81,5 cm