Funkcje arcsin i arccos

arcsinarcsin

Funkcja y =\arcsin (x)
Dziedzina:  x \in \langle -1,1 \rangle,
y \in \langle \frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \rangle
miejsce zerowe: x=0

funkcja rośnie w całej dziedzinie

 
 
 
 
 

arccos
arccos

Funkcja y =\arccos (x)
Dziedzina:  x \in \langle -1,1 \rangle,
y \in \langle 0, \pi \rangle
miejsce zerowe: x=1

funkcja maleje w całej dziedzinie